Mensen die geloven in de God van de Bijbel, worden steeds weer in de verdediging gedrongen. De rubriek “Weerwoord” van Reformatorisch Dagblad wil bruikbare antwoorden geven op vragen die van belang zijn voor het debat met andersdenkenden. Het is nuttig om als student of academicus gebruik te maken van inzichten van anderen. Daarom geven wij hieronder een (chronologisch aflopend) overzicht. Deze bestaat uit een korte inleiding en daarna een verwijzing naar de pagina van de krant.

conversatie-pixabay

We weten Zijn geboortedag niet eens (3-12-2016)
dr. P.J. Lalleman

De wereld bereidt zich voor op het kerstfeest. Christenen zullen de geboorte van de Heere Jezus opnieuw gedenken. Maar wanneer is Hij eigenlijk geboren? Zeker niet in het jaar 0, want dat heeft nooit bestaan. En op welke datum? Kunnen we wel betekenis hechten aan een Persoon over Wie zo veel onzeker is?

Lees meer

earth-1392929_1280

Niet te moeilijk, niet te makkelijk (19-11-2016)
dr. J.H. van Doleweerd

Een verkoper prijst vooral de goede en sterke kanten van zijn product aan. Een debater benadrukt vooral de argumenten die pleiten voor zijn of haar visie. Moet ook een christen in een gesprek over het geloof op dezelfde manier God vooral aanprijzen? Is het wel verstandig om te benoemen dat God niet makkelijk benaderbaar is? Of dat het leren kennen van God met moeiten gepaard gaat?

Lees meer

1 Johannes 5:7 niet echt, wel waar (12-11-2016)
drs. H. de Waard

Laatst voerde ik een gesprek met Jehova’s getuigen over de Drie-eenheid. Volgens hen is dit een on-Bijbels leerstuk. Toen ik daartegenover 1 Johannes 5:7 citeerde, stelden zij dat deze tekst een latere toevoeging is. Is dat echt zo?

Lees meer

Ergens in het begin ging het verkeerd (5-11-2016)
prof. dr. J. Hoek

Mensen doen afgrijselijk slechte dingen. Dat is een hard bewijs dat er geen goede Schepper kan zijn. Die zou immers wel een beter ‘product’ hebben afgeleverd.

Lees meer

Bijbel geen mythe, maar historisch (29-10-2016)
prof. dr. B.A. Zuiddam

Wetenschappers beweren dat het Nieuwe Testament is uitgedacht door religieuze mensen. Heeft de Jezus van de Bijbel ooit echt bestaan? Berust het christelijk geloof op Egyptische en Griekse mythen?

Lees meer

sfinx_egypte-pixabay

Tolerantie motiveert tot apologetiek (22-10-2016)
dr. M.J. Kater

De stelling dat tolerantie een noodzakelijke vereiste is voor christelijke apologetiek lijkt lang niet ieders instemming te kunnen krijgen. Een pleidooi voor tolerantie wordt nogal eens verbonden met slapheid, toegeeflijkheid, en gebrek aan overtuiging van de waarheid. Tolerantie als het einde van de beoefening van apologetiek?

Lees meer

Gods Woord in menselijke vorm (15-10-2016)
prof. dr. W. van Vlastuin

Er is alles voor te zeggen dat de Bijbel ons een betrouwbaar getuigenis geeft over Christus opstanding en het heil in Hem. Maar hoe tijdgebonden komt dat tot ons? Zijn de Bijbelschrijvers niet gewoon kinderen van hun tijd? Kunnen we daarom het gezag van de Bijbel voor ons wereldbeeld en de ethiek niet beter loslaten?

Lees meer

Je hoeft als christen geen antwoord te hebben op alle vragen
dr. J.H. van Doleweerd

Moet ik als christen een antwoord hebben op alle vragen? Bijvoorbeeld: Is een genetisch gemanipuleerd mens door God geschapen? Of: Als God bestaat, waarom zou Hij het lijden willen? En: Waarom zwijgt God bij alle onrecht dat christenen wordt aangedaan?

Lees meer

Werd Manasse echt bekeerd? (08-07-2016)
drs. H. de Waard

Deze krant deed laatst verslag van een lezing waarin gezegd werd dat het Bijbelboek Kronieken veel nadruk legt op de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen. „Daarom wil de schrijver van Kronieken ook dat Manasse in zijn leven gestraft wordt,” zo werd gesteld. Betekent dit dat de schrijver het indrukwekkende verhaal van Manasses straf en bekering zelf heeft verzonnen?

Lees meer

Geweld: niet in Jezus’ naam (27-06-2016)
dr. J. Hoek

Als christenen herhaaldelijk moslims ertoe oproepen afstand te nemen van geweld dat met een beroep op de Koran wordt bedreven, zouden ze zelf het voortouw moeten nemen en zich duidelijk dienen te distantiëren van geweld dat met een beroep op de Bijbel wordt gerechtvaardigd.

Lees meer

Bijbel komt van de hoogste Overheid (20-06-2016)
prof. dr. B.A. Zuiddam

Regelmatig botst wat de Bijbel zegt met overtuigingen in onze samen­leving. Waarom mogen alleen (goede) mannen dienen in ambten en moeten vrouwen zwijgen in de gemeente? Theologen verwijzen naar zulke passages als ”texts of terror”, Bijbelteksten die ons herinneren aan de duistere geschiedenis van het christendom. Past de Bijbel wel bij onze samenleving?

Lees meer

Ik geloof niet in de theepot (11-06-2016)
prof. dr. W. van Vlastuin

Het geloof dat God bestaat, is volgens de bekende atheïst Richard Dawkins te vergelijken met de suggestie dat er tussen de aarde en Mars een porseleinen theepot in een baan rond de zon wentelt. Zoiets is erg onwaarschijnlijk, al valt het niet mee om te bewijzen dat het niet zo is. Het is dus onzin om de mogelijkheid voor het bestaan van God open te laten, aldus Dawkins in zijn boek ”God als misvatting”.

Lees meer

theepot-pixabay-com