Als ik op de A4 langs Schiphol rijd, ben ik keer op keer onder de indruk van de enorme vliegtuigen. Machines met een enorm gewicht die honderden mensen of vele tonnen vracht kunnen vervoeren, door de lucht! Indrukwekkend!


 
Mensen kunnen grote dingen maken, en kleine dingen. Vaak verrassend eenvoudig, vaak bijzonder vernuftig. Mensen kunnen veel. Als er weer een nieuwe uitvinding is, is de hele wereld weer diep onder de indruk. Of het nu gaat over een nieuwe manier van (sociaal) communiceren, een nieuwe manier van vervoer, een nieuwe manier van koken, of welke nieuwe manier dan ook. Wat ook opvalt is dat nieuwe dingen ook snel weer wennen. Het bijzondere is heel snel gewoon. 
 
Ben je wel eens verwonderd over de schepping? Of spreekt het menselijke kunnen je meer aan? De discipelen van de Here Jezus waren zwaar onder de indruk van de tempel in Jeruzalem terwijl hun Meester volledig was gefocust op de Heer van de tempel. 
 
Blijkbaar doen we er als mensen veel moeite voor om andere mensen te imponeren en lukt dit aardig goed maar waar is God in dit alles? 

Wil jij ook de dienst van Henk Noordhuis bijwonen? Laat het dan weten via [email protected] Denk je erover na om het hele weekend te komen, meld je dan hier aan.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

H. Noordhuis is voorganger in de Vrije Baptistengemeente "De Ontmoeting" te Veendam.

7 Comments

peter b

De Boeing 747 bestaat uit ongeveer drie miljoen onderdelen. Een knap staaltje ingenieurskunst. En levende bacteriecel bestaat uit ongeveer een miljard onderdelen, en een levende menselijke cel uit ongeveer een triljoen. Nog beter ingenieurswerk.

BK

Eigenlijk zou het voor de evolutie theorie een eitje moeten zijn om een vliegtuig te laten evolueren uit het niets. Het bestaat maar uit een klein aantal onderdelen, in vergelijking met een levend wezen. Zou daar geen theorie op los gelaten kunnen worden? 4 miljard jaar geleden, toen de aarde langzaam afkoelen, ontstond er een klomp aluminium in de vorm van een vliegtuig. De gassen die zich nog in het aluminium bevonden, kwamen door een bliksem schicht tot ontploffing wat het aluminium op rekte. De romp was geboren… Wie helpt mij verder om een mooie hypothese te scheppen. Met alle onderzoeken die gedaan zijn, moet het mogelijk zijn om een vliegtuig te laten evolueren tot wat het nu is.

Hetty Dolman

Ben ik verbaast over de schepping? Zeker! Als je alleen al ziet hoeveel verschillende soorten gif dieren gebruiken om zich te verdedigen of om aan te vallen. De natuur is geweldig en ook angstaanjagend!

peter b

Wist je Hetty, dat sommige dieren zelfs over genetische mechanismen beschikken giffen (eiwitten) te ontwikkelen…hiervoor is veel informatie nodig en toont dat Frontloaded Evolutionary Theorie klopt. Het genoom van organismen werd voorbereid op een gevallen wereld. God is alwetend en omnipresent. Vandaar.

Hetty Dolman

“Wist je Hetty, dat sommige dieren zelfs over genetische mechanismen beschikken giffen (eiwitten) te ontwikkelen.”

Interessant, Peter B, heb je hiervoor ook een bron?

“God is alwetend en omnipresent. Vandaar.”

Bijbels gezien is God niet alwetend en ook niet omnipresent. God heeft berouw over de schepping en ook in verschillende bijbel verhalen zien we dat God zijn mening verandert of poolshoogte moet nemen: “Toen kwam de Heere neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden. En de Heere zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken?”

peter b

Lees Lynn H Caporale’s boeken uit 2000 en 2005. “God komt neder” is beeldspraak, of denk je dat hij op een ladder neerdaalde. En zien kan een God ook niet want is onstoffelijke en heeft geen ogen. Neem je alles letterlijk i.p.v. hermeneutisch? (…) Iets of Iemand die de natuurwetten kan scheppen staat zelf buiten die natuurwetten en is daarmee omnipotent en omnipresent. Lijkt me logisch.

Hetty Dolman

““God komt neder” is beeldspraak, of denk je dat hij op een ladder neerdaalde. En zien kan een God ook niet want is onstoffelijke en heeft geen ogen. Neem je alles letterlijk i.p.v. hermeneutisch? (…) Iets of Iemand die de natuurwetten kan scheppen staat zelf buiten die natuurwetten en is daarmee omnipotent en omnipresent. Lijkt me logisch.”

God schiep de mens naar Zijn evenbeeld. Dat staat letterlijk in de bijbel, behalve als je de bijbel niet al te letterlijk opvat. [Mijn] grootste probleem met het creationisme is het letterlijk opvatten van Bijbelteksten. Jouw godsbeeld is persoonlijk en wordt mijns inziens door weinig creationisten gedeeld. En verder, God heeft berouw van de schepping en zet een daarom zondvloed op gang. Dat is onmogelijk in jouw Godsbeeld. hermeneutische uitleg is prima, behalve voor creationisten, want die geloven in een zondvloed.

Geef een antwoord