Eigenlijk heb ik nooit in evolutie geloofd. Wie zich een beetje verdiept in de schepping komt onder de indruk van de complexiteit daarvan en wat er mis gaat als er maar een kleine afwijking is in al die systemen.

Onlangs kwam ik op internet toevallig deze site tegen: https://dissentfromdarwin.org/about/nld/. Met daarop de volgende aansprekende stelling
“Wij zijn sceptisch over claims dat toevallige mutatie en natuurlijke selectie de complexiteit van het leven kunnen verklaren. Zorgvuldig onderzoek van het bewijsmateriaal voor de Darwinistische theorie moet worden aangemoedigd.”
Alleen mensen met een doctorstitel in bepaalde natuurwetenschappen mogen de inmiddels indrukwekkende lijst (zie die website) ondertekenen. Tot mijn verbazing staan er momenteel nog slechts twee Nederlanders en geen enkele Belg op de lijst. Kennelijk is die in Nederland en België nog onbekend. Hoog tijd dat dit gaat veranderen dunkt me.

Als ik gepromoveerd zou zijn zou ik deze stelling van harte ondertekenen, maar helaas… Ik geloof niet dat de huidige complexe levensvormen door ‘mutaties en selectie en allerlei aanvullende mechanismen’ tot stand zijn gekomen. Simpelweg omdat dat strijdig is met de ‘wetten’ die gelden in de biologie, plantkunde, dier(genees)kunde en geneeskunde. Met het ondertekenen van deze stelling zou ik door sommigen wellicht naïef genoemd worden. Anderen zullen mij door mijn stellingname in een of ander ‘kamp’ positioneren: het zij zo. Ik vind de claim van wetenschappelijkheid van dit evolutie-geloof nog veel erger, zeker als je bedenkt welk effect die claim heeft in de levens van velen.

Dus kennen jullie nog wetenschappers (zeker ook niet-christenen) die dit wellicht mede zouden willen ondertekenen? Wijs hen dan op deze website!

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Drs. Ir. M. Pijnacker Hordijk werkt bij ProRail en is sinds 1986 betrokken bij ‘bidden op het werk’. Publiceert veel over ‘christen-zijn op het werk’. Zijn websites zijn: www.spoorchristenen.nl, www.bedrijfsgebed.nl en www.christenzijnopjewerk.nl