Is dit een grap of zijn we serieus? Nee, we zijn serieus. Wetenschappers beweren dit wel degelijk.

Inktvisachtigen zijn uiterst complexe en intelligente wezens. Ze hebben grote hersenen, een zeer complex zenuwstelsel, zijn net zoals kameleons in staat om van kleur te veranderen en hebben grote en enorm goed ontwikkelde ogen. En toch vallen deze dieren onder de categorie “weekdieren”, waartoe ook de mossel behoort. Inktvissen en octopussen passen héél slecht in het evolutionaire diagram (net als alle andere levensvormen overigens): men tekent lijnen die op één punt samenkomen, zonder dat daar één millimeter bewijs voor is.

Bovendien verschillen de huidige vormen van de cephalopoda amper van de vormen die zogezegd miljoenen jaren geleden leefden. Een groep van 30 wetenschappers uit alle grote universiteiten en onderzoekscentra van de wereld heeft nu een paper gepubliceerd met als titel Oorzaak van de Cambrische explosie: aards of kosmisch?Dit vanwege Darwins bewering dat indien er geen voorouders worden gevonden voor de gigantische hoeveelheid soorten die in de lagen van het ‘Cambrium’ en het ‘Siluur’ worden gevonden, zijn theorie teniet wordt gedaan. Wetenschappers hebben die lagen met “voorouderlijke soorten” tot op heden nog niet gevonden, en beginnen wat onrustig te worden. Vandaar gaan ze hun heil nu zoeken in – noem het maar science fiction: de bewering dat bepaalde levensvormen uit de ruimte zouden komen.

In deze paper suggereren deze wetenschappers dat cephalopoda (katvissen, inktvissen en octopussen) zodanig complex zijn dat ze “misschien wel ergens anders dan op aarde hun oorsprong hebben.” “Bewijs voor de rol van buitenaardse virussen die aardse evolutie hebben beïnvloed, werd recent plausibel geacht bij de genoom- en transcriptoom-sequentiëring van cephalopoda”, zo staat er te lezen. “Het genoom van de octopus toont een verbijsterend niveau van complexiteit, met 33.000 meer eiwitcoderende genen dan bij Homo Sapiens.” De wetenschappers betwisten het geloof dat de moderne cephalopoden tot hun huidige vorm evolueerden op aarde, en suggereren de mogelijkheid dat de soorten die we nu zien afstammen van wezens die op aarde belandden in een bevroren ijsachtige komeet.

“Z’n grote brein en ingewikkeld zenuwstelsel, camera-achtige ogen, flexibele lichamen, onmiddellijke camouflage via de mogelijkheid om van kleur en vorm te veranderen zijn slechts enkele van de frappante kenmerken die plots verschijnen op het evolutionaire toneel”, waarbij naar de mogelijkheid wordt gewezen dat “deze grote stap voorwaarts” in complexiteit was ten gevolge van “cryobewaarde (heel diep bevroren) inktvissen en/of octopus-eieren” die via een komeet miljoenen jaren geleden in de oceaan terechtkwamen. De wetenschappers zijn duidelijk ten einde raad. De echte wetenschap is in de vuilbak gekieperd – science fiction is de norm geworden. Wie gelooft die mensen nog?

Bron: International group of scientists suggest that octopuses might actually be aliens

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website evolutietheorie-ontkracht.com. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Is dit een grap of zijn we serieus? Nee, we zijn serieus. Wetenschappers beweren dit wel degelijk.

Inktvisachtigen zijn uiterst complexe en intelligente wezens. Ze hebben grote hersenen, een zeer complex zenuwstelsel, zijn net zoals kameleons in staat om van kleur te veranderen en hebben grote en enorm goed ontwikkelde ogen.

...
Read more