Enige tijd geleden stond er in dit blad een bespreking van het boek ‘Wie heeft God verzonnen?’ dat inging op vragen van kinderen over God. Het boek ‘Wie heeft God gemaakt?’ richt zich op volwassenen die hun denken over God willen aanscherpen.

wie_heeft_god_gemaakt

De auteur is (emeritus) professor Edgar Andrews, een vooraanstaande Britse wetenschapper die op een bijbelgetrouwe manier de wetenschap wil bevragen. Hij zegt dat tegenwoordig veel wetenschappers uitgaan van een multiversum in plaats van een universum. Hierdoor denken ze het probleem van het ontstaan van de tijd en de eeuwigheid van God te kunnen omzeilen. Maar dat is alleen een verplaatsing van het probleem, want waar komen die andere universums vandaan? Je zou kunnen zeggen: het is ‘een wetenschap van de gaten’-verklaring.

Drie soorten wetten

Veel scheikundeboeken houden jongeren voor dat de meeste elementen zijn ontstaan onder invloed van de zwaartekracht. Daarbij wordt er gemakshalve van uitgegaan dat de materie uit het niets is ontstaan (big bang) en dat de zwaartekracht blijkbaar al bestond. Maar de natuurwetten bepalen juist de grenzen en geven de mogelijkheden van het geschapene aan. Uit wetten kun je niets verklaren over de oorsprong van het heelal. Naast de natuurwetten zijn er de morele wetten, die God heeft gegeven, en de wetten die mensen hebben bedacht om over de aarde te heersen. Veel mensen zien tegenwoordig geen verband meer tussen deze drie soorten wetten, maar vanuit de Bijbel weten we dat ze allemaal vallen onder Gods heerschappij. Andrews gaat uitgebreid in op de verschillen en verbanden.

Dat veel wetenschappers God niet ontdekken met hun wetenschappelijke waarnemingen, zegt eerder iets over de wijze van meten dan over Gods bestaan. Een voorbeeld: al zijn er geen wetten voor liefde en haat, daarom bestaan ze nog wel. Vooral Andrews opmerking dat veel wetenschappers God op een verkeerde plek zoeken is veelzeggend. God laat zich namelijk het beste vinden in Zijn Woord, niet in allerlei wiskundige vergelijkingen en berekeningen. Andrews gaat fel in discussie met een aantal hedendaagse atheïstische wetenschappers. Frappant is zijn stelling dat Victor Strengers verklaring over het ontstaan van de natuurwetten in zijn boek ‘God, een onhoudbare hypothese’ zelf een van de meest onhoudbare hypotheses is. In het laatste hoofdstuk geeft Strengers een reactie op het boek van Andrews.

Zondeval

Volgens de auteur houden veel evolutiebiologen bij hun onderzoek naar DNA geen rekening met een cruciale gebeurtenis, namelijk de zondeval. Vanaf dat moment is er sprake van verval en achteruitgang van zowel het genetisch materiaal als het leven van dieren. Voor de zondeval aten de dieren geen andere dieren, toen trad de dood in en veranderde het eetpatroon van mens en dier. Al met al een pittig boek, maar niet puur voor filosofen. Het is voor ieder christen de moeite van het lezen meer dan waard om allerlei drogredeneringen over het ‘niet bestaan’ van God te kunnen ontzenuwen.

Dit boek wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit De Oogst. De volledige bronvermelding luidt: Boer, P. de, 2012, Wie heeft God gemaakt?, De Oogst september 2012: 34.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Enige tijd geleden stond er in dit blad een bespreking van het boek ‘Wie heeft God verzonnen?’ dat inging op vragen van kinderen over God. Het boek ‘Wie heeft God gemaakt?’ richt zich op volwassenen die hun denken over God willen aanscherpen.

wie_heeft_god_gemaakt

De auteur is (emeritus) professor Edgar Andrews,

...
Read more

3 Comments

Haushofer

Jammer dat ook in deze recensie (en dus in het boek?) weer alle gebruikelijke misverstanden over kosmologie, de oerknal en het multiversum langskomen. Ik heb een tijdje geleden aangeboden een reactie te geven op Tjaart Kruger, maar daar kwam geen reactie op. Zo blijven de gebruikelijke misverstanden en drogredenen circuleren.

[Noot van de redactie: Beste Haushofer, het is eenvoudig om een eigen blog te beginnen waarbij je reageert op de vermeende misvattingen. Ook zijn reacties onder de artikelen welkom.]

Eddy

De auteur gebruikt de oerknal alleen maar in zijn boek om aan te tonen dat de huidige breed aanvaarde oerknaltheorie (die niet meer is dan dat) het bestaan van God niet wegredeneert. Het betekent helemaal niet dat de auteur (zo schreef hij mij persoonlijk) zich ook aan die theorie gehouden acht. Bovendien beslaat het slechts een deel van het boek. Voor meer over de kosmos zie zijn boek ‘Christ and the Cosmos’. En om een boek te beoordelen aan de hand van een recensie alleen, is vrij onverstandig. Voor een kort interview met Andrews over Stephen Hawkings laatste boek The Grand Design, beluistert u: http://whomadegod.org/wp-content/uploads/2010/11/Hawkings-book-interview2.mp3

Hier de noot van Andrews zelf in het boek:

‘Een opmerking over hoofdstuk 7. De auteur beschrijft de oerknal daar als een scheppingsdaad. De lezer zou zich kunnen afvragen waarom Andrews niets zegt over de ideeën van creationistische astronomen als Hartnett, Humphreys, Lisle en Setterfield. De auteur: ‘Ik ben op deze en andere zaken niet ingegaan omdat het een boek is voor ‘de man van de straat’, en het zou averechts werken als ik een impasse creëer door dieper in te gaan op allerlei moeilijke (maar ongetwijfeld waardevolle) creationistische theorieën die door de meeste kosmologen niet aanvaard worden. Ik wil met dit boek laten zien dat de reguliere wetenschap ook middelen heeft die de Godhypothese kunnen bevestigen. Anders zou ik mij schuldig maken aan het houden van een pleidooi voor een specifieke richting. Ik ga dus niet verder op deze dingen in omdat het de gemiddelde lezer zal afleiden van het hoofdthema van het boek, namelijk dat naast de theorie van de macro-evolutie, de bijbelse wereldvisie heel goed kan samengaan met de huidige wetenschappelijke consensus.’

E.van der Klift

Niemand heeft JHWH ‘gemaakt’! Hij heeft Zichzelf aan de mensheid geopenbaard. Het eerst aan Adam in het paradijs, ook als de hof van Eden bekend. Erna aan meerdere mensen. Hij, JHWH onze Schepper, is géén verzinsel maar realiteit al willen velen van Zijn schepselen daar (nog)niet aan.

Geef een antwoord