Volgens veel mensen is het onmogelijk dat alle mensen van een paar voorouders (Adam en Eva) afstammen. Als probleemstelling wordt dan de volgende vraag opgeworpen: ‘Wie was de vrouw van Kaïn?’. Is deze vraag voor een christen onoplosbaar? Jan Rein de Wit, hoofdredacteur van Weet Magazine, gaat er in deze korte video op in.

Link naar YouTube (opent in nieuw venster): https://www.youtube.com/watch?v=KInlGG2U8gA&hl=nl&cc_lang_pref=nl&cc_load_policy=1&rel=0

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

16 Comments

Dirk

Het argument hiervoor zit in het feit of je het scheppingsverhaal van Genesis voor waar aanneemt. Is het gebeurd zoals geschreven staat dan zijn Adam en Eva door God perfect geschapen, daar valt hun DNA ook onder. Net als dat er later over Noach geschreven staat dat hij nog perfect was in zijn soort, dat is de mens.

Jeroen Lansink

Dirk, hoe kunnen twee perfect geschapen mensen dan onmiddellijk de fout in gaan door van de verboden vrucht te eten?

Dirk

Ik weet niet of perfect geschapen inhoud dat er ook perfecte keuzes ingeschapen zijn. Wat maakte deze vrucht toch zo aanlokkelijk dat ze deze aten?

Douwe Tiemersma

Dag Peter, dit is precies wat genetisch onderzoek bevestigt: we kennen allerlei voorbeelden uit de natuur waar een mens of dier bepaalde eigenschappen verliest, bijvoorbeeld een vogel die niet (meer) kan vliegen, vissen die niet meer kunnen zien, mensen die geen vitamine C (meer?) kunnen aanmaken, enzovoort. Voorouders die deze eigenschappen nog wel hadden, hadden dus een rijker DNA.

Peter

Dirk: “Net als dat er later over Noach geschreven staat dat hij nog perfect was in zijn soort, dat is de mens.”

Dat staat er niet. Er staat: “Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man”. Het is toch wat vreemd dat als ‘perfect DNA’ op te vatten. Wat is trouwens perfect DNA voor de mens? Kunnen we dat reconstrueren?

Dirk

U heeft gelijk, zo staat het in die vertaling geschreven, mijn excuus, ik zat te denken aan een Engelse vertaling die het vertaalt als ‘just and perfect in his generations’. En perfect DNA? Ik weet niet of dat het perfecte woord is, ik was meer van intentie te zeggen dat Adam zijn DNA waarschijnlijk alle goede informatie had die nodig was. Of dit te reconstrueren is weet ik niet ik ben geen deskundige en al helemaal niet op het gebied van DNA. Toch gok ik op nee.

Anne

Lang geleden heb ik eens een ingewikkeld boek gelezen van Peter Scheele over degeneratie. Door het kopiëren van cellen kunnen fouten omstaan. Deze fouten worden soms ook weer doorgegeven aan toekomstige generaties. In de loop der generaties wordt zo fout op fout gestapeld en het DNA a.h.w. gedegenereerd. Het lijkt mij evident dat God Adam en Eva perfect geschapen heeft. Hun DNA was dus ook perfect.

Peter

Douwe Tiemersma mei 7th, 2016 “we kennen allerlei voorbeelden uit de natuur waar een mens of dier bepaalde eigenschappen verliest”
We kennen allerlei voorbeelden uit de natuur waar een dier of plant bepaalde eigenschappen er bij krijgt, bijvoorbeeld een extra geleding in een poot bij spinnen, ogen op vleugels van vlinders, ‘slurfvingers’ van olifanten, of een verdubbeling van het hemoglobine alfa gen bij mensen, of mimicry bij orchideeën. Allemaal zaken die binnen de ‘microevolutie’ van creationisten vallen. DNA onderzoek bevestigt in genen dele afbraak van DNA vanuit een perfecte begintoestand.

Dirk

Wat is de perfecte begin toestand bij een DNA onderzoek?

Douwe Tiemersma

Dag Peter, bij de voorbeelden die jij noemt zie ik geen nieuwe functionaliteit: het gaat hier om informatie die al aanwezig was en is ingeschakeld, of om replicatie van bestaande elementen. Nergens zie je dat er een nieuwe functie/orgaan ontstaat waarvoor de informatie (in het DNA) nog niet aanwezig was in het ouderpaar. Wat dat betreft is het boek van Peter Borger een aanrader. Heb je dat gelezen?

Peter

[Mijn mening over het boek van Peter Borger]: “so wildly wrong that it defies rational analysis.”

[noot van de redactie: Beste Peter, een kritische reactie m.b.t. een bepaald boek staan wij uiteraard toe en kunnen daar ook weer van leren, maar zou je jouw stelling willen onderbouwen met argumenten? Waar gaat het boek volgens jou de mist in?]

Peter

“so wildly wrong that it defies rational analysis.”
Met andere woorden, er valt [m.i.] niet aan een bespreking van een boek te beginnen dat van begin tot eind niet klopt. De bespreking wordt langer dan het boek.

Dit http://www.sterrenstof.info/recensie-terug-naar-de-oorsprong/ is de enige gepubliceerde recensie van dit boek. Die bespreking is een aanrader. Er is geen bespreking in Reformatorisch Dagblad, ondanks de voor het boek gunstige publiciteit in het Reformatorisch Dagblad voor verschijnen. Het Reformatorisch Dagblad zou in Wageningen of Rotterdam toch een academicus benaderd kunnen hebben die bereid was dit te bespreken. Het is [m.i.] een teken aan de wand dat dat niet gebeurd is. (…)

Peter

Douwe, je vroeg eerder niet om “nieuwe functie/orgaan ontstaat waarvoor de informatie (in het DNA) nog niet aanwezig was in het ouderpaar”. Ten eerste, wat is eigenlijk ‘informatie’ hier (anders dan een buzz word). Ten tweede, heb je nagegaan dat die ‘informatie’ nog niet aanwezig was in het ouderpaar? Ten derde, wat noem je nieuw? Ten vierde, besef je wel dat er in de hele evolutie altijd voortgebouwd wordt op wat er al is, en er nooit iet uit niets ontstaat? Ik heb dat boek van Peter Borger gelezen. (…)

Hetty Dolman

Het zou mooi zijn als het creationisme als wetenschappelijk voorspelling zou hebben: We vinden ooit een oertype en in het DNA vinden we alle diversiteit die het de nakomelingen ook al hadden. De bulten van de kameel moeten al aanwezig zijn geweest in de oerlama en de holle haren van de ijsbeer moeten al optioneel geweest zijn in de oerbeer. Vind een oertype beer, een fossiel ervan, je kunt het DNA analiseren en bewijzen dat het basistype ooit bestond compleet met een gen voor holle haren. Anders blijven alle nieuwe functionaliteiten gewoon een product van evolutie voor het grootste deel van de mensheid en wetenschappers.

Geef een antwoord