Wie schiep de Schepper? In deze korte video bespreekt John Lennox deze vraag van atheïsten zoals Richard Dawkins. Met dank aan Geloofstoerusting die deze video voorzag van ondertiteling.

Link naar YouTube (opent in nieuw venster): https://www.youtube.com/watch?v=duXUMeFfyc4&hl=nl&cc_lang_pref=nl&cc_load_policy=1&rel=0

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

3 Comments

Robert H

Ben ik de enige die, ondanks dat het een mooie uitleg was met een sterke afrondende zin, nog steeds geen antwoord heeft gekregen op wie nou God geschapen heeft?

peter b

Robert, de vraag (…) [valt in de categorie van vragen als] “wat veroorzaakte de big bang” of “wat was er voor de big bang”.

Het probleem met de hedendaagse berichtgeving in de media dat zowel naturalisten als creationisten met dezelfde vragen worstelen, maar dat die van de naturalisten (atheisten) niet in de media geformuleerd worden als problematisch. Let wel, materialisten hebben altijd een oorsprongsprobleem, zowel binnen de kosmologie als binnen de biologie, omdat we er niets kunnen meten en we uitkomen op oneindigheden (“niets”). En een universum (of een organisme) dat zichzelf maakt uit niets… daarover schrijft men ook liever niet in de mainstream media, omdat het de naturalistentheorieen ongeloofwaardig maakt.

Men gaat dus uit van een axioma, een aanname. Binnen het creationistenbestel is dat God Geest is en geen Schepper nodig heeft want Geest is immaterieel. Geest is niet onderhevig aan materie omdat God er de Schepper van is. Als immateriele Geest staat God buiten de tijd en materie en voor mensen die geloven dat God Geest is, is er dan ook geen materialistisch bestaansprobleem. Alleen voor de materialist heeft God een Schepper nodig. De moderne mens is in zijn materialistische denken zo enorm beperkt, dat het deze hemelse dingen niet kan of wil begrijpen.

Radagast

Ik ben het met Robert eens dat het filmpje helemaal geen antwoord geeft op de vraag “wie schiep de schepper?” maar op de vraag “is God niet te complex om als verklaring te dienen?”

Geef een antwoord