Vraag

Ik zit al lange tijd met de vraag wat er bedoeld wordt in Genesis 6:1-4 (NBV). Er wordt gesproken over ‘de zonen van de goden’ en dat er ‘giganten op aarde’ leefden (‘dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden’). Wie waren dat? Nakomelingen van Seth? Of kun je hier denken aan engelen?

Antwoord

Over deze tekst wordt al eeuwenlang gesproken en gedebatteerd. De suggesties die je doet – en nog veel meer – komen hierin voorbij. Sommigen stellen dat je ‘zonen van God’ (of van de goden) moet lezen als engelen. Die zouden dan geslachtsgemeenschap met de ‘dochters van de mensen’ hebben gehad, waar de reuzen (giganten, Nephilim) uit voort zouden zijn gekomen. Die uitleg roept een hele hoop nieuwe vragen op. Zouden engelen zich met mensen kunnen voortplanten!? Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, toch zeggen aanhangers van deze verklaring hiervoor aanwijzingen te hebben gevonden in Judas 6 en 2 Petrus 2:4.

Een andere uitleg is dat het hier gaat om de vermenging van de nakomelingen van Seth (de goddelijke geslachtslijn) met de nakomelingen van Kaïn (de wereldse geslachten). Dat leidde tot het overnemen van de wereldse cultuur door de rechtvaardigen, totdat de hele wereld verdorven was. De klassieke Joodse uitleg is dat deze godenzonen koningen waren. Het woord ‘Elohim’ kan namelijk op verschillende manieren worden vertaald. Letterlijk betekent het ‘goden’, maar het kan ook ‘God’ betekenen (een majesteitsmeervoud). En het kan slaan op iets groots of geweldigs, zoals koningen of geweldenaars. Mede hierom zijn deze verzen lastig te vertalen. Welke uitleg de juiste is? Wie het weet, mag het zeggen.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A., 2016, Wie waren de Nephilim?, Weet 37: 49.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."