De Engelse theoloog William Tyndale die leefde van ongeveer 1494 tot en met 1536. Tyndale is bekend om zijn strijd voor een heldere vertaling van de Bijbel in de Engelse taal. Deze wens kostte hem uiteindelijk zijn leven. Rond 1530 verscheen een klein boekje met als titel A pathway into the Holy Scriptures. Dit jaar verscheen er bij De Banier een Nederlandse vertaling met als titel Een wegwijzing in de Heilige Schrift. Voorafgaande aan de vertaling van het Engelse boekje wordt er een levensschets gegeven door de Schotse predikant en hoogleraar prof. Hugh M. Cartwright (1943-2011).

Binnen het project Schatgraven in de kerkgeschiedenis kijk ik wat er door de eeuwen heen gezegd is door gelovigen over de vroegste geschiedenis van de wereld en de mensheid, zoals we die ook vinden in Genesis. Vandaag een werk dat vermoedelijk stamt uit 1530 en geschreven is door de Engelse theoloog William Tyndale.

In de onderstaande pdf is het artikel te lezen:

Download the PDF file .

DOWNLOAD

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.