Vraag

Pas daagde iemand me uit met de stelling: ‘De aarde moet wel miljoenen jaren oud zijn, anders zou je al die sterren die miljoenen lichtjaren hiervandaan staan niet kunnen zien.’ Later dacht ik: zou het zo kunnen zijn dat er na de schepping vanaf de aarde steeds meer sterren te zien zijn? In de tijd van Abraham zouden er dan bijvoorbeeld telkens gigantisch veel meer sterren zichtbaar zijn geworden, omdat hun licht toen pas de aarde bereikte…

Antwoord

Dat is een interessante gedachte, maar wel een waarvoor geen enkele wetenschappelijke of historische onderbouwing is. Om steeds meer sterren te zien, zoals je voorstelt, zou het licht van die sterren vroeger de aarde niet bereiken, maar nu wel. Dat kan in theorie wel, maar daarmee verklaar je niet hoe je miljoenen jaren oud sterrenlicht in duizenden jaren krijgt. De sterren zijn immers op dag 4 geschapen, na de aarde. Er zijn verschillende mechanismen om die miljoenen lichtjaren te verklaren. Zo pleit Barry Setterfield ervoor dat de lichtsnelheid niet constant is. Russell Humphreys heeft een model waarbij door de hoge zwaartekracht de tijd stil komt te staan, en John Hartnett oppert dat het hele universum om z’n as draait, waardoor je met behulp van Einsteins relativiteitstheorie kunt uitrekenen dat sterren en sterrenstelsels die ver bij de aarde vandaan staan ouder zijn omdat de tijd daar langzamer loopt.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A. van, 2016, Worden er steeds meer sterren zichtbaar?, Weet 41: 48.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."