Als Cees Dekker (RD 10-5) de moleculaire genetica en de moleculaire biologie een beetje gevolgd heeft de afgelopen jaren, dan weet hij dat leven niet gebaseerd is op materie, zoals zijn zeepbellen en eiwitten, maar op informatie. Zolang wetenschappers niet inzien dat leven op informatie is gebaseerd, zal het nooit iets worden met hun pogingen leven te ontwerpen.

De enige bioloog die inziet dat je leven alleen met informatie kunt maken is Craig Venter, de man die met zijn team het gehele menselijk genoom ontsleutelde in 2000. Hij toonde onlangs aan dat je 500.000 bits informatie nodig hebt om de meest simpele delende cel te maken. Dat staat gelijk aan 473 genen. Insnoerende zeepbellen zijn geen leven. Welingelichte biologen weten dat informatie het geheim van het leven is. Niet materie. Darwinistische evolutie, waarvan Dekker zegt dat het de manier is waarop God schiep, kan alleen plaatsvinden als er een continue stroom van nieuwe informatie, dat wil zeggen nieuwe genen, zou ontstaan. In de empirische biologie zien we juist het tegendeel. Er verdwijnt informatie.

Door te negeren of te ontkennen dat informatie de basis van leven is, ontkennen ze de informatieverstrekker, God en schepping. Jammer dat Dekker nu ook de doodlopende weg van Darwin volgt, want eerder was hij goed op weg.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Borger, P., 2017, Informatie, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (44): 24.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Peter Borger is moleculair bioloog, specialist in signaaltransductienetwerken en genregulatie-systemen, tevens auteur van Terug naar de Oorsprong. Hij is één van de grensverleggende wetenschappers binnen de nieuwe biologie. Daarin staat onder meer centraal dat soortenvorming daadwerkelijk plaatsvindt, omdat het genoom daarvoor is geprogrammeerd, maar dat alle verschillende soorten niet allemaal dezelfde voorouder hebben. Ook wordt vanuit deze tak van de biologie duidelijk dat er geen genetische informatie-toename nodig is om nieuwe soorten voort te brengen. Alle informatie om nieuwe soorten te vormen was reeds aanwezig in het genoom vanaf de tijd dat de oervormen werden geschapen.

Geef een antwoord