Het werd breed uitgemeten in de media: DNA van Kanaänieten zou aantonen dat de Bijbel niet klopt. Wat zijn de feiten?

Wetenschappers van het genetische onderzoeksinstituut Sanger hebben gekeken naar het DNA van vijf Kanaänieten die zo’n 4000 jaar geleden leefden. Van deze mensen blijken ook vandaag de dag nog veel nakomelingen rond te lopen. Maar hoe kan dat? Volgens de Bijbel kregen de Israëlieten van God de opdracht om de inwoners van Kanaän (het huidige Israël en omliggende gebieden) helemaal uit te roeien. De conclusie die dan al snel wordt getrokken is dat de Bijbel ernaast zit. Maar zo simpel is het niet. Hoewel de Israëlieten van God de opdracht kregen om de Kanaänieten uit te roeien, kun je ook in de Bijbel lezen hoe verschillende stammen daarin faalden, en toestonden dat de Kanaänieten in het land bleven wonen. Vooral in het Bijbelboek Richteren lees je hierover. Dit onderzoek toont dus niet aan dat de Bijbel niet klopt. Het toont aan dat veel mensen de Bijbel niet goed lezen…

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Nunen, H. van, 2017, Zit de Bijbel ernaast?, Weet 47: 7.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.