Er is een nieuwe dvd uit over de Exodus. Deze heeft de naam ‘Zoeken naar bewijs’ gekregen. Gert-Jan van Heugten presenteerde de dvd op en gezamenlijke avond van Logos Instituut en Weet Magazine. De dvd is ook in onze webshop verkrijgbaar.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."

6 Comments

Peter

Op minuut 26:10 zegt Gert-Jan van Heugten:
“…er wordt wel gezegd: we gaan hier niet proberen de Bijbel te bewijzen. Ik had dat nodig in mijn geloof, ik had het nodig bewijzen te zien…dat die Bijbel wel betrouwbaar is”

En als de bewijzen er niet zijn[?] (…) Er is [naar mijn mening] geen bewijs voor de inname van Jericho door Jozua, terwijl er duidelijke aanwijzingen zijn dat er omstreeks de traditionele datum van 1400 BC geen stad op die plek was. (…)

Hetty Dolman

Persoonlijk denk ik dat er er inderdaad geen enkel bewijs is voor de Exodus zoals opgetekend in de bijbel, maar het kan wel dat het verhaal een soort aangedikt verslag is dat via mondelinge overlevering uiteindelijk in de Bijbel is terechtgekomen. Naar mijn mening is het verslag in Exodus onmogelijk terug te vinden in de archeologie want door de plagen moet Egypte al failliet geraakt zijn, en daarna een uittocht van ik meen anderhalf miljoen mensen. Al die mensen konden door één man toegesproken worden zonder geluidsinstallatie en konden met hun allen dagelijks om Jericho lopen. Zulke gebeurtenissen zouden echt diepe sporen nagelaten hebben waarvan m.i. niets is terug te vinden.

Bart Klink

Er is [m.i.] sprake van afwezigheid van evidentie voor de Exodus – dat er wel had moeten zijn. Als Exodus werkelijk Bijbelse proporties had (dus niet een klein groepje vluchtelingen), zouden van die gigantische volksverhuizing veel sporen terug te vinden moeten zijn. Die zijn er simpelweg niet, terwijl er wel sporen gevonden zijn van kleine groepjes nomaden. Het is ondertussen mainstream dat er nooit een Exodus van Bijbelse proporties heeft plaatsgevonden (te vinden in verschillende inleiding OT). Mogelijk is een kleine groep slaven uit Egypte vetrokken/ontsnapt, wat herinneringen aan een verleden in Egypte verklaart. De minimalisten gaan nog verder dan dat. Er is dus nog een zeer plausibele optie tussen de ‘maximalisten’ en ‘minimalisten’. Dat is volgens mij waar de meeste oudtestamentici en archeologen zitten.

Helaas gaat Gert-Jan in het bovenstaande filmpje niet in op deze afwezigheid van evidentie voor de Exodus. Archeologe Jennifer Guetta gaat in haar verhaal (hoofdzakelijk persoonlijk, weinig archeologie) ook niet in op dit probleem.

Bart Klink

Kees, in het artikel dat je aanhaalt staat: “Maar er zijn sterke argumenten aan te voeren dat Jericho wél rond 1400 v.Chr. werd verwoest.” Welke zijn dat dan? Het komt aan op datering. Kenyon heeft aangetoond dat de stad werd verwoest voor1500 BCE. Dat is later ook verder bevestigd. De consensus is nu dan ook dat het Jozua-verhaal niet historisch is. In het Weet-artikel worden geen argumenten aangedragen om deze datering te verwerpen. Zie Wiki voor de bronnen: https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Jericho

Bart Klink

Ik heb de documentaire net helemaal bekeken, en die lijkt op het eerste gezicht overtuigend. Als je echter de specifieke aanwijzingen die zouden aantonen dat het Bijbelse verhaal terug te vinden is in archeologische vondsten en Egyptische geschriften verder gaat onderzoeken, blijft er [m.i.] niet veel van over. Het ‘Pattern of evidence’ is [naar mijn mening] gebaseerd op speculatie, aantoonbare onjuistheden, dubbelzinnigheden en evidentie [die ongenoemd] (…) wordt gelaten. Hier wordt dat in detail aangetoond. Daarnaast wordt misschien wel het grootse probleem met een Exodus van Bijbelse proporties niet besproken: de afwezigheid van ook maar enige evidentie dat een gigantische mensenmassa 40 jaar heeft rondgezworven (zie mijn reactie hierboven).

Geef een antwoord