De laatste tijd verschijnen regelmatig boeken waarin het christelijk geloof als redelijk wordt voorgesteld. Denk bijvoorbeeld aan ‘In alle redelijkheid’ van Tim Keller en ‘God bewijzen’ van Stefan Paas en Rik Peels. Gábor Locht, o.a. docent aan de Evangelische Hogeschool, heeft met ‘EHBO Eerste Hulp Bij Ongeloof’ een boek geschreven waarin hij laat zien dat het christelijke geloof en de Bijbel betrouwbaar zijn en niet onhistorisch of onwetenschappelijk.

koala_kijken.pixabay

Wat ik sterk aan zijn boek vind, is dat Locht begint met zijn eigen persoonlijke zoektocht. Tijdens zijn studiejaar Theologie begon Locht steeds meer te twijfelen aan zijn orthodox-christelijk geloof. Dit boek is het resultaat van zijn zoektocht. Hij kruipt als het ware in de huid van mensen die twijfelen aan de betrouwbaarheid van de Bijbel. Ten tweede spreekt de bescheiden toon van Locht mij zeer aan. Hij begrijpt de voorlopigheid van de wetenschap en hoe vooronderstellingen het wetenschappelijk onderzoek kleuren.

Terecht dat hij laat zien hoe de archeologie laat zien dat Bijbelse figuren echt hebben bestaan, maar ook dat archeologische gegevens verschillend worden geïnterpreteerd, al naar gelang je eigen vooronderstellingen. Wetenschap is nooit neutraal, mensen nemen altijd hun eigen levensbeschouwing daarin sterk mee.

Ten derde biedt het boek enorm veel informatie over heel verschillende onderwerpen. Locht gaat in op moeilijke vragen rond de maagdelijke geboorte en de opstanding, maar ook over het geweld in het Oude Testament en het probleem van het lijden. Helder legt hij ook uit hoe de Bijbel ontstaan is en ontkracht hij de theorieën die je bijvoorbeeld in de ‘Da Vinci Code’ kunt vinden. Door de krachtige en korte hoofdstukken krijg je als lezer de kern te pakken waar het bij dat specifieke onderwerp omgaat.

Dat er nog veel meer over te zeggen is, is zeker waar. Voor wie al bezig geweest is met de betrouwbaarheid van het geloof en de Bijbel zal niet heel veel nieuwe informatie vinden. Wel biedt het boek handvatten en inspiratie als het gaat om het gesprek met ‘ongelovige Thomassen’. Zelf lijkt mij ‘EHBO Eerste Hulp Bij Ongeloof’ een prima boek voor zoekers, bijvoorbeeld geïnteresseerden die op een Alpha Cursus komen maar nog wel veel vragen hebben juist over deze onderwerpen. Ook is het goed te gebruiken bij catechisatie en jongerenwerk.

Het boek wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Uitdaging. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

De laatste tijd verschijnen regelmatig boeken waarin het christelijk geloof als redelijk wordt voorgesteld. Denk bijvoorbeeld aan ‘In alle redelijkheid’ van Tim Keller en ‘God bewijzen’ van Stefan Paas en Rik Peels. Gábor Locht, o.a. docent aan de Evangelische Hogeschool, heeft met ‘EHBO Eerste Hulp Bij Ongeloof’ een boek geschreven waarin hij laat zien dat het christelijke geloof en de Bijbel betrouwbaar zijn en niet onhistorisch of onwetenschappelijk.

...
Read more

3 Comments

M.Nieuweboer

Natuurlijk is de Bijbel [een] niet-wetenschappelijk[e tekst], net als elke andere tekst uit de Oudheid. Zelfs Newton’s Principia Mathematica bevat [deze] elementen. De wetenschappelijke methode zoals tegenwoordig gebruikt (d.w.z. [het] methodologisch naturalisme) is nl. nog geen 250 jaar oud.

Dat is volstrekt geen controversiele visie (…): natuurkunde (Oerknal, dateringsmethoden die van radioactiviteit gebruik maken), scheikunde (rol van biochemie in het ontstaan van het leven), biologie (evolutie) en geologie (ouderdom van aardlagen). Voeg daar ook nog maar theologie aan toe – de grote meerderheid der theologen (ongeacht denominatie) wijst de [informatie] van deze website volstrekt af. Merk tenslotte op dat de methode van deze website nog maar een 150 jaar oud is (nl. ontstaan als reactie op Origin of Species) en de visie die deze website uitdraagt [is] erg jong is.

M.Nieuweboer

Ik heb niet echt bezwaar tegen het redigeren van mijn commentaartjes. Is er iets mis met stellen dat
a1) de moderne natuurkunde de Oerknal poneert als ook de betrouwbaarheid van die dateringsmethoden?
a2) biochemie het ontstaan van het leven onderzoekt?
a3) evolutie een centrale rol speelt in de biologie?
a4) geologen het er in meerderheid over eens zijn dat aardlagen vele malen ouder zijn dan 10 000 jaar?
b) deze website niets van dit alles accepteert (ongeacht de vraag of dat terecht is of niet) omdat deze wetenschappelijke conclusies de Jonge Aarde tegenspreekt (ongeacht de vraag of dat terecht is of niet) die hier wordt verdedigd?

[Noot van de redactie: Beste M. Nieuweboer, zoals je ziet hebben we a1-4 laten staan in de gemodereerde reactie. We hebben gemodereerd met het moderatiebeleid in de hand. Sommige woorden pasten niet, zouden de discussie troebel maken en zijn daarom veranderd of verwijderd. Wanneer je iets zou willen herformuleren staat het je vrij dit in een reactie aan te geven. Mits correct verwoord voeren we deze wijzigingen door.]

Hetty Dolman

“Wetenschap is nooit neutraal, mensen nemen altijd hun eigen levensbeschouwing daarin sterk mee.”

Ik zou Jacco Stijkel willen vragen hoe het dan kan dat wetenschappelijke inzichten zoals de ouderdom van de aarde, langzame continentverschuiving, biologische evolutie, astronomische inzichten zoals constante lichtsnelheid, gedeeld worden christenen, moslims, atheïsten, hindoes etc. De gehele wetenschappelijke wereld ongeacht cultuur en religie deelt deze inzichten. Het is nu juist de wetenschap die de neuzen dezelfde richting geeft. Er is niemand, ook geen creationist die kan aantonen dat Mozes heeft bestaan of dat er 2 miljoen mensen Egypte hebben verlaten en 40 jaar door de woestijn hebben gedwaald. Hoe vaak het ook al is geprobeerd.

Geef een antwoord