In sommige populair-wetenschappelijke boeken lees je dat de zoogdieren in het tijdperk van de dinosauriërs, het Mesozoïcum, niet groter waren dan een hamster en dat ze vooral insecten aten. Om grote roofdino’s te ontlopen waren ze vooral ’s nachts actief. Pas na het uitsterven van de dinosauriërs kregen zoogdieren de kans om het aardoppervlak te domineren. Maar door nieuwe vondsten in verschillende gebieden op aarde kun je deze gedachte naar het rijk der fabelen verwijzen. Hieronder volgen er drie:

1. Repenomamus giganticus

Repenomamus met een jonge Psittacosaurus als prooi (bron).

Repenomamus met een jonge Psittacosaurus als prooi (bron).

Het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature rapporteerde in 2005 een belangwekkende vondst: Chinese wetenschappers ontdekten een zoogdier uit het ‘tijdperk’ vroeg-Krijt, met resten van een jonge Psittacosaurus in zijn maag. Psittacosaurus is een dino van het soort Ceratopsia (te herkennen aan de grote hoornen en/of benen kam op zijn kop). Het zoogdier dat de Chinezen vonden kreeg de naam Repenomamus giganticus. Deze dieren werden iets meer dan een meter lang en wogen waarschijnlijk tussen de 12 en 14 kilo. Ze worden door de onderzoekers wel vergeleken met Tasmaanse duivels, roofdieren uit Australië. Het bijzondere aan deze vondst is dat het laat zien dat de zoogdieren in het tijdperk van de dino’s roofdieren waren en zich voedden met kleine gewervelden, inclusief jonge en kleine dinosauriërs.

castorocauda_ lutrasimilis.wikipedia

De Castorocauda lutrasimilis had een staart als een bever en kon zwemmen als een otter (bron).

2. Castorocauda lutrasimilis

In lagen van het zogenoemde Jura-tijdperk zijn resten gevonden van een dier met de naam Castorocauda lutrasimilis. Het had een lengte van 50 centimeter en een gewicht van 800 gram. De staart (cauda) leek op die van een moderne bever (castor). Aan het skelet en het gebit kun je zien dat Castorocauda gemaakt is om te zwemmen als een otter (lutra). Het at waterdieren.

3. Volaticotherium antiquum

pteromys_momonga_fauna_japonica.wikipedia

De Volaticotherium antiquum kon net als deze Japanse eekhoorn glijvluchten maken (bron).

In 2006 werd er in China een ‘vliegend’ zoogdiertje ontdekt: Volaticotherium antiquum. Dat betekent ‘gevleugelde zeer oude’. Dit zoogdier was in staat om net als vliegende katten en suikereekhoorns glijvluchten te maken. Zijn lengte wordt geschat op 12 tot 14 centimeter, zijn gewicht op 70 gram. Dat is zo groot als een Noord-Amerikaanse eekhoorn.

Wat tonen deze vondsten aan? Dat de ‘mesozoïsche’ zoogdieren groter waren dan oorspronkelijk gedacht. En in de toekomst zullen wellicht nog wel veel grotere zoogdieren samen met dino’s worden gevonden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2014, Zwaar op de maag, Weet 27: 8-9.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

4 Comments

Peter

“Pas na het uitsterven van de dinosauriërs kregen zoogdieren de kans om het aardoppervlak te domineren. maar door nieuwe vondsten in verschillende gebieden op aarde kun je deze gedachte naar het rijk der fabelen verwijzen”

Op welke wijze ontkracht het vinden van drie mesozoische zoogdieren van meer dan 50 gram zwaar [het (red.)] feit dat de zoogdieren pas na het uitsterven van de (niet-vogel) dinosauriërs zoogdieren de kans kregen om het aardoppervlak te domineren? Of het feit dat de zoogdieren pas na het uitsterven van de (niet-vogel) dinosauriërs [in (red.)] heel grote beesten van 100 kilo of meer evolueerden?

Jan van Meerten

Geachte Peter, Het is goed om de hele alinea te lezen en het citaat in zijn verband te laten staan. Wat moet er naar het rijk der fabelen verwezen worden? Dat zoogdieren ten tijde van de dinosauriërs niet groter dan een hamster waren. Wat blijkt nog meer: Dat de diversiteit onder de zoogdieren ten tijde van de dinosauriërs groter was dan voorheen werd aangenomen. Zie ook mijn korte artikeltje in Weet Magazine 35 bladzijde 9. Wat is hier onjuist aan?

Peter

Niks onjuist aan ‘de zoogdieren bekend uit het mesozoicum zijn maximaal 14 kg’ en ‘er zijn veel meer mesozoische zoogdieren bekend dan 20 jaar geleden’. Dat schreef je niet!

Jan van Meerten

Geachte Peter. Dan zijn we het daar over eens! De uitspraak dat zoogdieren in de tijd van de dinosauriërs niet groter waren dan een hamster is onjuist. Dat was ook wat ik hierboven schreef.

Geef een antwoord