Creationisten zijn geboeid geraakt door fossiele zoogdieren uit het leefgebied van de dinosauriërs.1 Zouden deze zoogdieren de sleutel kunnen zijn voor waar we de vloed/post-vloedgrens kunnen plaatsen? Stevige discussies worden daarover gevoerd.2 Ondertussen zitten ook de naturalisten niet stil. Het ene na het andere fossiel komt boven tafel, vaak geven de fossielen verrassende inzichten. Een van die inzichten is dat de zoogdieren die in het leefgebied van de dinosauriërs leefden meer gevarieerd waren dan eerst werd gedacht.1024px-Quiraing_Isle_of_Skye_Pano.wikipedia

De vondst

WAREOLESTES REX
De wareolestes die in het hoofdartikel beschreven wordt, is geen nieuw soort. In 1978 vond Eric Freedman een kies en herkende deze als behorend tot een nieuw soort.3 Hij noemde het diertje waarvan de kies was Wareolestes rex.4 Door de jaren heen kwamen daar nog een paar tanden en kiezen bij, maar meer werd er tot nog toe niet gevonden.5 Met de vondst van de in het artikel genoemde onderkaak wordt onze kennis over deze wareolestes sterk uitgebreid. Vergeleken met haar medebewoners van het gebied, de dinosauriërs, was de Wareolestes rex echter maar een klein dier. In volwassen staat was het net zo groot als een cavia. De wareolestes at waarschijnlijk grote insecten.
In Schotland werd vorige week een dergelijke ontdekking bekend gemaakt.6 Er zijn melktanden ontdekt in een fossiele onderkaak van een jonge Wareolestes rex. Volgens de naturalist leefde dit beestje in het Midden-Jura, zo’n 165 miljoen jaar geleden. Een creationist zou zeggen dat dit beestje leefde in een gebied waar ook dinosauriërs voorkwamen. De kaak van twee centimeter lang werd in 2015 op het eiland Skye gevonden (Kilmaluag Formation) en is een van de meest complete vondsten van ‘vroege’ zoogdieren die buiten China is gevonden. De kaak werd aan de kust gevonden, waardoor één kant van de kaak is afgesleten door de golven en er enkele tanden en kiezen zijn verdwenen. Met behulp van micro-CT-scantechnologie ontdekte men dat de tanden in de kaak melktanden moeten zijn. Onder de tanden zitten in de kaak namelijk tanden voor het blijvende (volwassen) gebit. Deze volwassen tanden waren nog niet doorgebroken. De vondst laat zien dat het diertje net als mensen eerst een melkgebit had wat in een later stadium werd vervangen door een blijvend gebit. Dat is een duidelijk kenmerk van zoogdieren. De tanden van de jongen hoeven nog niet volwassen te zijn voordat ze worden gespeend.

Zooggedrag en tepels

SKYE
Skye_landsat.wikipediaSkye is het grootste en noordelijkste eiland van de Binnen-Hebriden, een Schotse eilandengroep. Het eiland, en dan vooral de baai van Bearreraig, staat bekend om de fossielen die er gevonden worden. Zo zijn er in deze omgeving Jurassische dinosauriërs en loopsporen teruggevonden. De laatste tijd worden er ook zoogdieren gevonden waardoor een groeiende lijst ontstaan is. Volgens naturalistische wetenschappers was Skye in het midden-Jura bedekt met lagunes met daarin schildpadden, krokodillen, pterosauriërs en dinosauriërs. Was dit volgens creationisten een ecosysteem van vóór of ná de zondvloed? Dat is afhankelijk van waar je de zondvloedgrens plaatst.
Volgens wetenschappers werden jonkies van het beestje gevoed met melk vanuit een huidflap. Deze aanname doen zij omdat ze geloven dat de tepels en het zooggedrag nog moesten evolueren toen deze wareolestes rondliep. Onder naturalisten is er veel discussie over hoe het zooggedrag is ontstaan. Op basis van deze vondst is het echter niet uit te sluiten dat de wareolestes wel tepels had en zooggedrag kende, veel belangrijke eigenschappen die nodig zijn voor het voeden van de jongen blijven namelijk niet behouden bij fossilisatie. De naturalistische filosofie van universele gemeenschappelijke afstamming wordt hier als leidraad genomen. Bij het hanteren van een creationistisch referentiekader is een dergelijke aanname, van geen tepels en geen zooggedrag, niet nodig. Promovendus Elsa Panciroli laat tegenover BBC weten dat dit “wisselen van de tanden ons meer vertelt over hoe dit vroege zoogdier gevoed werd met melk, aangemaakt door de ouders, totdat het uitgroeide tot een volwassen dier.”7 Volgens haar is het gedrag van de wareolestes en de zorg van dit beestje voor haar jongen overeenkomstig dat van moderne zoogdieren. Creationisten zullen deze conclusie onderschrijven. Voor het jonge zoogdier is het spijtig dat het de volwassen staat niet bereikte. Sinds de zondeval is deze schepping onderworpen aan de vloek van de zonde en is één ding zeker in het leven van mens en dier: ze zullen sterven. Maar dankzij deze ontdekking zijn we wel meer te weten gekomen over de rijke variatie bij de zoogdieren die voorkwamen in het leefgebied van de dinosauriërs.

Voetnoten

  1. Zie bijvoorbeeld mijn artikeltjes over ‘vroege’ zoogdieren: https://old.logos.nl/zoogdieren-tijdens-het-mesozoicum/ en https://old.logos.nl/dinos-moesten-zelf-ook-uitkijken/.
  2. Zie bijvoorbeeld: Ross, M.R., 2012, Evaluating potential post-Flood boundaries with biostratigraphy – the Pliocene/Pleistocene boundary, Journal of Creation 26 (2): 82-87 en Wise, K.P.,2009, Mammal Kinds: How Many Were on the Ark? In: Wood, T.C., Garner, P.A. (Eds.), Genesis Kinds: Creationism and the Origin of Species (Eugene: Wipf & Stock Publishers), p. 129-145. Voor het bediscussiëren van de stelling van dr. Ross zie: Oard, M.J., 2013, Geology indicates the terrestrial Flood/post-Flood boundary is mostly in the Late Cenozoic, Journal of Creation 27 (1): 119-127.
  3. Freeman, E.F., 1979, A Middle Jurassic Mammal Bed From Oxfordshire, Palaeontology 22 (1): 135-166.
  4. We zien daarin de woorden ‘Ware’, ‘lestes’ en ‘rex’. ‘Ware’ komt van de erkenning voor de bijdrage die dr. Martin Ware leverde aan Freedmans succesvolle werk, ‘lestes’ is rover in het Grieks en ‘rex’ is koning in het Latijn.
  5. Zie hier voor een kort overzicht: Butler, P.M., Sigogneau-Russell, D., 2016, Diversity of triconodonts in the Middle Jurassic of Great Britain, Palaeontologia Polonica 67: 35-65. Zie ook Panciroli et al., 2017.
  6. Panciroli, E., Benson, R.B.J., Walsh, S., 2017, The dentary of Wareolestes rex (Megazostrodontidae): A new specimen from Scotland and implications for Morganucodontan tooth replacement, Papers in Palaeontology 2017: 1-14. Ik maakte daarnaast gebruik van drie artikelen die online verschenen: http://giantsciencelady.blogspot.nl/2017/05/wareolestes-bears-its-teeth.html, http://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-39791226 en https://www.theguardian.com/science/2017/may/04/new-fossil-mammal-was-the-first-king-of-scotland-wareolestes-rex.
  7. http://www.bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-39791226.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

17 Comments

Peter

Het zijn de ‘naturalisten’ die het onderzoek doen. Drie keer staat er iets als : “fossiele zoogdieren uit het leefgebied van de dinosauriërs” Dat moet zijn: “Fossiele zoogdieren uit de tijd van de dinosauriers”. In het Mesozoicum zijn er zowel zoogdieren als dino’s op alle continenten. Er bestaan geen aanwijzingen dat de dino’s maar op een deel van de aarde voorkwamen. Er bestaan geen aanwijzingen dat de zoogdiervormigen maar op een deel van de aarde voorkwamen. Dergelijke aanwijzingen staan ook hier niet. Wat hier ook niet staat is dat het wiki artikel over de geologische laag waarin dit fossiel gevonden is (Kilmaluag Formation) geen dino’s vermeldt. Er is op grond van deze vondst geen creationistische zienswijze te construeren: integendeel, een interessante vondst wordt moeizaam in een creationistische zienswijze gep[ast].

peter b

“Het zijn de ‘naturalisten’ die het onderzoek doen.”

Daarom is wat ze presenteren als “kennis” naturalisme, een 19e eeuwse filosofie die niet (h)erkent dat aan de twee gebitten twee genetische programmas als informatie ten grondslag ligt.

Stel je voor, als Darwinist, je hebt een zoogdier met de genetische informatie voor de aanleg van een gebit. Dat zijn duizenden samenwerkende genen. En dan moet je een zoogdier met de informatie voor de aanleg van twee gebitten. En dan heb je alleen maar genetische ruis (d.w.z. toevalsmutaties) als creatieve kracht. Laten we het Darwinisme verlaten. Darwinisme is on[juist] en niet meer van deze tijd weten alle wetenschapppers.

Jan van Meerten

Geachte Peter, hartelijk bedankt voor het delen van uw mening en uw naturalistische visie op het creationistische referentiekader. Het is onverstandig om een mening te bouwen op een pagina van Wikipedia. Er is wel degelijk materiaal van dinosaurussen, zoals fossielen en pootafdrukken, gevonden in de Kilmaluag Formation en ik vermoed dat hier de komende jaren nog meer naar boven komt. De formulering ‘fossiele zoogdieren uit het leefgebied van de dinosauriërs’ is daarmee zowel naturalistisch als creationistisch juist. Bronnen: Wills, S., Barrett, P.M., Walker, A., 2014, New dinosaur and crocodylomorph material from the Middle Jurassic (Bathonian) Kilmaluag Formation, Skye, Scotland, Scottish Journal of Geology 50 (2): 183-190, Barrett, P.M., 2006, A sauropod dinosaur tooth from the Middle Jurassic of Skye, Scotland, Earth and Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh 91 (1): 25-29 en Clark, N.D.L., Ross, D.A., Booth, P., 2005, Dinosaur tracks from the Kilmaluag Formation (Bathonian, Middle Jurassic) of Score Bay, Isle of Skye, Scotland, Ichnos 12 (2): 93-104.

Peter

Sorry voor mijn slordigheid over de Kilmaluag Formation, Skye. Dat neemt niet weg dat het om een zoogdier uit de tijd van de dino’s gaat. Gezamenlijk leefgebied is secundair. Het herhaalde creationistische idee dat samen voorkomen van fossielen altijd als gezamenlijk leefgebied geïnterpreteerd moet worden, in plaats van als samen voorkomen in dezelfde tijd, om een zondvloed idee op enige manier te kunnen handhaven volledig spaak loopt op de fossiele overlevering.

Jan van Meerten

Geachte Peter, uw excuses aanvaard. Heeft volgens u deze wareolestes dan niet in het leefgebied van de dino’s geleefd? Hoe komt het dan dat zowel de onderkaak van de wareolestes als wat dinomateriaal in dezelfde formatie wordt gevonden? Als ze wel met elkaar in één leefgebied geleefd hebben lijkt mij het evident dat ze ook in dezelfde tijd in dat leefgebied leefden. De vorige zin is daarmee een pleonasme. Er is tussen creationisten en naturalisten geen verschil van mening hierover. De discussie gaat over het referentiekader: korte chronologie (duizenden jaren) en lange chronologie (miljoenen jaren). Uw naturalistische mening over de zondvloed deel ik daarom niet.

Peter

Een ‘naturalistische mening’ bestaat niet. Er is alleen het wetenschappelijk onderzoek dat allang geleden heeft laten zien dat er geen zondvloed heeft bestaan. Creationisten zijn er ook nooit in geslaagd het eens te worden over hoe die zondvloed terug te vinden.

peter b

“Een ‘naturalistische mening’ bestaat niet.”

Sterker nog: Naturalisme is een mening, namelijk de mening dat er naast materie (en haar equivalent energie) niks bestaat. Helaas is deze 19e eeuwse filosofie achterhaald. Het universum, en speciaal de biologie, wordt gedicteerd door informatie. Informatie is immaterieel. Naturalisme is daarmee een weerlegde 19e eeuwse mening.

Jan van Meerten

Geachte Peter, ik weet dat naturalistische wetenschappers naturalistisch willen aantonen dat de zondvloed nooit heeft bestaan. Aangezien er geen rekening gehouden wordt met openbaring binnen de naturalistische wetenschap zal een zondvloed als oorzaak ook niet geaccepteerd worden. Met de voeten in de spreekwoordelijke klei kan ik u vertellen dat creationisten het er wel degelijk over eens zijn dát de zondvloed heeft plaatsgevonden en dát deze een wereldwijde uitwerking heeft gehad. Dat ze het niet eens zijn over de duiding van sommige facies doet daar niets aan af. We dwalen echter af van het onderwerp.

Peter

“Ik weet dat naturalistische wetenschappers naturalistisch willen aantonen dat de zondvloed nooit heeft bestaan”

De formulering is verkeerd: het is “aangetoond hebben dat er geen zondvloed geweest is” Openbaring is geen wetenschap trouwens, zie de discussie over ‘feit’ elders.

“Dat ze het niet eens zijn over de duiding van sommige facies doet daar niets aan af”

Dat doet veel af van de geloofwaardigheid van creationisme. Hel laat namelijk zien met wat voor probleem ze zichzelf opgezadeld hebben.

Wat Wareolestes betreft, is het opgevallen dat het artikel van Panciroli et al het steeds over ‘morganucodont’ heeft? Het ‘vroege’ in ”vroege’ zoogdieren” uit de ondertitel slaat op de fylogenetische positie van het beest (niet strikt genomen op tijd, die loopt mee). Het artikel begint: “MORGANUCODONTANS are a diverse clade of proximate stem-group mammals known from the Late Triassic until at least the Middle Jurassic, and possibly as late as the Early Cretaceous” Het artikel heeft het steeds over ‘stem-group mammals’ en ‘mammaliaforms’. Zoogdieren die in creationistische parlance “in het het leefgebied van de dinosauriërs” leefden zijn wel een heel bepaalde groep zoogdieren: geen enkele modern. Allemaal ‘stem-group mammal’ en ‘mammaliaform’.

Jan van Meerten

Geachte Peter, ik ben ervan op de hoogte dat Panciroli et al. werken binnen het naturalistisch referentiekader en ze alle vondsten daar ook in willen plaatsen. Zoals al eerder gezegd willen naturalistische wetensch appers inderdaad naturalistisch aantonen dat er nooit een zondvloed is geweest. Niemand heeft gezegd dat openbaring naturalistische wetenschap is. Voor mij is openbaring (de Bijbel) een kennisbron. Het is verstandig om daar rekening mee te houden, zoals 2 Petrus 1:19 ons voorhoudt. Creationisten hebben zichzelf geen problemen opgezadeld. Ik zie de vraag, welke facies er door de vloed gevormd zijn en welke niet, eerder als uitdaging dan als probleem. Deze uitdagingen maken onderzoek doen binnen het creationistisch referentiekader zo leuk. Gelukkig zijn er veel meer academici die daar precies hetzelfde over denken. Ik roep deze academici daarom op mee te denken in de besloten discussie rondom creationistische geologie. Voordat ik het hierbij laat, geachte Peter, zou ik u willen vragen of u voor deze academici zou willen bidden. Bidden dat ze dicht bij Gods Openbaring zouden mogen blijven. Bedankt voor het delen van uw naturalistische mening onder dit topic. Dat gaf mij de gelegenheid om mezelf wat meer te verdiepen in het dino-materiaal van de Kilmaluag Formation.

Peter

“Ik ben ervan op de hoogte dat Panciroli et al. werken binnen het naturalistisch referentiekader en ze alle vondsten daar ook in willen plaatsen.”

Maar [weet je ook] wat de vondsten vertellen[?] De vondst Panceroli et al past niet in [het creationistisch] wereldbeeld.

Peter

Jan van Meerten heeft het over ‘zoogdieren’, en geeft aan dat juiste omschrijving van het beest Wareolestes als ‘morganucodont’ en ‘mammaliaform’ door de auteurs Panceroli et al wat hem betreft alleen omschreven kan worden als “werken binnen het naturalistisch referentiekader en ze alle vondsten daar ook in willen plaatsen.” Dan maakt Jan van Meerten het zichzelf moeilijk, want waarom zou Jan van Meerten erkennen dat het om een zoogdier gaat als hij niet van morganucodonten en mammaliaformen wil weten? Hoe kan het dat Jan van Meerten ervoor kiest uit een publicatie stukjes te pikken en andere delen te laten liggen?

Een zoogdier is nooit zo maar een zoogdier. Een zoogdier behoort altijd tot een ondergroep van de zoogdieren: een koedoe of een giraffe of zo. Van Wareolestes waren een aantal tanden en kiezen en nu een stuk van de onderkaak bekend. De tanden en kiezen zijn op grond van hun kenmerken gediagnosticeerd als behorend bij: “a megazostrodontid morganucodontan with dental morphology that is congruent with other members of Morganucodonta”. Omdat de kiezen en tanden overeenkomen met die van de groep morganucodonten is Wareolestes een zoogdier. Jan van Meerten kan niet beweren dat dat Wareolestes iets anders is dan een morganucodont en daarmee een mammaliaform. Als Jan van Meerten zou zeggen dat Wareolestes een zoogdier is zonder een morganucodont, dat is een mammaliaform, te zijn kan hij ook de niet aanvaarden dat het een zoogdier is.

Jan van Meerten

Geachte Peter, hartelijk bedankt voor de bovenstaande reactie. U legt mij woorden in de mond die ik niet uitgesproken noch gedacht heb. Ik ben op de hoogte van de indeling van Wareolestes zoals deze in de paper wordt beschreven en zie deze beschrijving als een naturalistische weergave van de gegevens. Ik heb geen enkel probleem met het feit dat naturalisten ook denken binnen hun referentiekader, maar ik zie dat referentiekader niet als waarheid, integendeel. Er heeft helaas nog geen creationistisch onderzoek plaatsgevonden naar de Wareolestes, zodat ik vrij weinig kan zeggen over hoe creationisten de indeling van Wareolestes zouden kunnen interpreteren. Het is daarnaast onverstandig om hier allerlei wilde speculaties van de hand te doen, dat zou schade kunnen toebrengen aan het scheppingsreferentiekader. Ik roep medecreationisten met dit bericht daarom ertoe op om achter de schermen hierover van gedachten te wisselen.

Peter

“zie deze beschrijving als een naturalistische weergave van de gegevens”

Nee, het is een onbevooroordeelde weergave van de gegevens, het heeft niets met enig ‘referentiekader’ van doen. Wareolestes is een morganucodont, en een morganucodont is een basale zoogdierachtige. Die indelingen is onafhankelijk van ‘referentiekaders’. De indeling heeft wel duidelijke consequenties: er zijn beesten die op grond van hun morfolgie geen echte zoogdieren zijn maar voorlopers van de zoogdieren. De indeling [die] dit oplevert [is] onafhankelijk van elke levensbeschouwing. Onderzoeksresultaten [zijn] niet het gevolg van een ‘naturalistisch referentiekader’.

Jan van Meerten

Geachte Peter, hartelijk bedankt voor het delen van uw naturalistische mening. Deze mening is per definitie geen ‘onbevooroordeelde weergave van de gegevens’. Ook het werken vanuit een referentiekader is niet onbevooroordeeld. Een discussie over het al dan niet hanteren van een positivistisch uitgangspunten binnen de wetenschapsbeoefening ligt buiten het kader van dit artikel. Binnen het naturalistische referentiekader zou het zo kunnen zijn dat dit de beste indeling is en dat de Morganucodont een ‘voorloper’ is van de zoogdieren. Ik heb daar geen problemen mee en zie dat niet als bedreiging. Wellicht ligt deze naturalistische indeling over enkele decennia compleet anders, wellicht is dat ook niet zo. Voor wat betreft het creationistische referentiekader zou de indeling anders kunnen liggen. Creationisten zouden de gegevens dan ‘from scratch’ moeten beschouwen, deze bediscussiëren en er samen over moeten nadenken. Ik zou creationisten willen adviseren dit achter de schermen te doen, bijvoorbeeld in de besloten bijeenkomst van 28 oktober a.s. Ik merk dat ik in herhaling val met het bovenstaande en zie daarom deze bijdrage voorlopig als mijn laatste onder dit artikel.

Andre

Beste Jan,

Misschien heb ik ergens overheen gelezen, maar waarom is het hebben van tepels belangrijk? Een vogelbekdier legt eieren maar geeft ook melk, heeft geen tepels en valt onder de zoogdieren.

Jan van Meerten

Geachte André, hartelijk bedankt voor uw vraag. We weten niet of Wareolestes tepels heeft gehad. Zoals u terecht aangeeft zijn er ook andere methoden bekend om jongen te voeden. Stellige uitspraken doen over dingen die we niet weten acht ik daarom onverstandig.

Geef een antwoord