[Redactie]: Onderstaande lezing laat zien dat binnen het huidige seculiere geologisch model geen goede verklaring bestaat voor de enorme zoutlagen op aarde. Het is de eerste bijdrage van Stef Heerema op onze site.

Stef Heerema doet sinds 2006 structureel onderzoek naar het ontstaan van zoutformaties en ijstijd verschijnselen. Zijn eerste wetenschappelijke publicatie dateert van 2009. Hij is lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Hij ontwikkelde een theorie over het ontstaan van de zoutlagen onder Noord-Nederland en ontdekte hoe de Bijbelse zondvloed hierdoor wordt bevestigd. Dit legt hij op heldere wijze uit in onderstaand filmpje.

Binnenkort zullen we nog een bijdrage van Stef Heerema plaatsen.

Meer artikelen van Stef Heerema

DVD Geologie Nederland toont zondvloed

Noord Nederland is in het nieuws. Gaswinning vanonder een zoutlaag leidt tot bevingen. De zoutlaag vormde bergen van 3000 meter, begraven onder lagen zand, klei en kalk. Deze lagen, de fossielen en de brandstoffen zijn in één modderige catastrofe gevormd.

Stef Heerema publiceerde zijn werk in Journal of Creation, Grondboor & Hamer, Factum en Weet Magazine. Hij is bestuurder bij Logos Instituut en ForumC, lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Gij is geschoold in toegepaste natuurkunde, was betrokken bij warmtebehandeling in gesmolten zout en verkocht stoominstallaties. Hij was in Engeland gedetacheerd voor de engineering van een Uranium verrijkingsfabriek. Als zelfstandig ingenieur onderzocht hij de haalbaaarheid van een zoutmijn in Nederland.

Bethel University heeft deze toegankelijke studie naar zondvloed vastgelegd in oktober 2017. Met inleiding van Ds. Jacob Folkerts: “We hebben een stevig verhaal. Als je het hebt over de Schrift, kunnen we zeggen: we hebben nog steeds de beste papieren. We hebben een verhaal dat standhoudt en laat je niet afschrikken door wetenschap.”

Recensie van Ir. Dick de Vries

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Stef Heerema doet sinds 2006 structureel onderzoek naar het ontstaan van zoutformaties en ijstijd verschijnselen. Zijn eerste wetenschappelijke publicatie dateert van 2009. Hij is lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Stef Heerema heeft nieuwe ontdekkingen gedaan over het ontstaan van de zoutlagen onder Noord-Nederland en ontdekte hoe de Bijbelse zondvloed hierdoor wordt bevestigd.

6 Comments

Redactie Wetenschep

Dag Ed, kennelijk kon je geen inhoudelijke kritiek vinden? 😉 Kritiek op de man verandert niets aan het standpunt, dat moet dan nog altijd worden weerlegd. Maar om je een beetje tegemoet te komen: kennelijk vond TNO zijn verhaal inhoudelijk genoeg om hun geologen “eraan bloot te stellen”…

Ed Vaessen

Er klopt weinig van wat Heerema beweert.
Ronduit absurd is zijn suggestie dat een geoloog tegen hem zoiets zou hebben gezegd als “Geen geoloog gelooft dit.” Geologen geloven dit namelijk wel.
De vorming van evaporieten zoals die van het Zechsteinbekken is goed begrepen. Een ondiepe binnenzee, in contact met een andere zee via een nauwe toegang, een droog klimaat en zakking van het bekken, het zijn de combinaties die nodig zijn. Ze zijn voorgekomen.
In het Zechsteinbekken wisselen zout- en sedimentlagen elkaar af (wat Heerema niet vertelt), teken dat het bekken soms weer in verbinding kwam met de oceaan.
Dat steenzout plastisch is onder druk en op grote diepte lichter dan het omgevende gesteente, zodat het geen wonder is dat zoutpilaren zich kunnen vormen, zegt hij ook al niet.

Stef Heerema

Ha Ed,

Mijn zegsman sprak mogelijk alleen namens geologen met kennis van de onoplosbare problemen van het indampingsmodel. De Middellandse Zee is een prachtig voorbeeld van het niet functioneren van dit model. Deze zee is de perfecte lokatie om een zoutformatie te vormen, echter zien we het tegenovergestelde. Het is een netto leverancier van zout aan de oceaan. Zeer zout water, dat zich op de bodem vormt door oplossing van de onderliggende zoutformatie, stroomt door zijn hogere gewicht het bassin uit, de diepe oceaan in. Zie deze discussie (punt 2): https://scheppingsmodel.files.wordpress.com/2014/09/nadere-toelichting-op-het-vulkanisch-ontstaan-van-zoutformaties.pdf.

Inderdaad zijn er enkele lagen in het Zechstein die je als sedimentlagen, maar misschien ook wel als vulkanische klei, zou kunnen kwalificeren. Tja, een paar honderd meter zuiver zout, gevolgd door een paar meter ander gesteente, is niet echt overtuigend bewijs dat we met een zee-afzetting te maken hebben. Let wel, uitgaande van vulkanische oorsprong is het zout in meerdere erupties gedeponeerd, terwijl het vloedwater continu sedimenten deponeerde. Tussen de opeenvolgende erupties kan dus heel gemakkelijk een sedimentlaag opgebouwd zijn.

Om zout plastisch naar boven te laten vloeien, moet het bovenliggende gesteente ruimte maken en dus evengoed plastisch vloeien. Geologen met kennis van zaken geven naar mij volmondig toe dat het gedrag van de bovenlaag onbegrijpelijk is. Let wel, geconsolideerd sedimentair gesteente is zo hard als beton en vertoont geen vloeigedrag.

Groet, Stef

Stef Heerema

Beste Peter,
Ik heb dit onderzoek tweemaal bij TNO mogen presenteren, omdat ik refereer aan hun goedgekeurde data. Ze hebben opgemerkt dat mijn conclusies veel overhoop halen en zullen mijn werk meenemen in hun onderzoeken.

De Ol Doinyo Lengai magma bevat Na(+), Cl(-), Ca(2+), SO4(2-), CO3(2-), K(+) en Mg(2+) ionen. Zie dit artikel: Mitchell, R.H., and Belton, F.A., Cuspidine-sodalite natrocarbonatite from Oldoinyo Lengai, Tanzania: a novel hybrid carbonatite formed by assimilation of ijolite, Mineralogical Magazine, December 2008, Vol. 72(6), p1261–1277
Deze ionen zijn benodigd voor de vorming van de zouten die we in zoutformaties vinden, namelijk: NaCl, CaSO4, CaCO3, KCl en MgCl2. Genoemd onderzoek geeft aan dat de ionische vloeistof aan de mantel is ontsproten, en onderweg is vervuild met ijolite (p1275). Deze contaminatie beïnvloedt het stollingsgedrag, waardoor hier andere zouten worden gevormd. Wanneer plotsklaps een enorm grote eruptie zou plaatsvinden vanuit de mantel met een snelle opwaartse verplaatsing door de korst, dan mag minimale contaminatie worden verwacht. Leidend tot ander stollingsgedrag.
Groet, Stef

Geef een antwoord