Ondanks langdurige regentijden (pluviale) in het Kwartair (dat naar men zegt 2,6 miljoen jaar geleden begonnen zou zijn) verheft bijvoorbeeld de zoutberg Kuh-e-Namak in Centraal Iran zich meer dan 300 meter boven het aardoppervlak. Indien deze zoutberg slechts bij benadering zo oud zou zijn, zoals zij officieel geschat wordt, dan zou hij allang opgelost moeten zijn.  Een andere omstandigheid is het zout van zoutvoorraden dat wegspoelt naar de zee en zo eraan bijdraagt, dat het zoutgehalte van de oceanen langzaam toeneemt. Meet men de aan- en afvoer van zout in de wereldzeeën, dan komt men tot de conclusie, dat de tegenwoordige processen sedert maximaal 62 miljoen jaar kunnen hebben plaatsgevonden. Bij deze berekening is men uitgegaan van de onrealistische aanname, dat er oorspronkelijk geen zout zat in de wereldzeeën.

De opvallendste stof, die het zeewater bevat, is een mengsel van verschillende zouten. Bij het verdampen van het zeewater blijven de zouten achter. De damp (het water) stijgt omhoog en vormt wolken. Wanneer deze boven het vaste land komen en afkoelen, valt regen. Het regenwater sijpelt in de aarde en neemt op bepaalde plaatsen oplosbare verweringsproducten zoals kalk en zout op. Als bronwater komt het gedeeltelijk weer aan de oppervlakte en stroomt uiteindelijk door beken, rivieren en grondwater in de zeeën terug.1

Het huidige zoutgehalte van de oceanen alsook alle aan- en afvoer van zout kan tegenwoordig worden gemeten.2 Hierbij blijkt, dat de aanvoer van zout (althans tegenwoordig) aanzienlijk groter is dan de afvoer. Indien de huidige processen reeds 3,5 miljard jaar zouden hebben plaatsgevonden, dan zouden de wereldzeeën een zoutgehalte hebben dat 56 maal (!) hoger is dan tegenwoordig.3

Oprijzende zoutbergen

Veel wijst erop, dat het klimaat van de aarde in het Tertiair (zogenaamd 2,6 tot 65 miljoen jaar geleden) wereldwijd aanzienlijk warmer en in belangrijke mate regenrijker was, dan wij het in de huidige tropen kennen. Zelfs indien een zoutberg zoals Kuh-e-Namak door een tijdelijk woestijnachtig droog klimaat als zoutberg zou zijn verrezen, dan zou hij nauwelijks een 2,6 miljoen jaar durend Kwartair hebben kunnen doorstaan, zonder hierbij volledig opgelost te worden4, temeer omdat er in het Kwartair aanzienlijke regenperioden waren.

Hieruit kan afgeleid worden, dat de kwartaire regenperioden aanzienlijk korter waren, dan conventioneel aangenomen wordt. De datering van de geologische formaties rondom Kuh-e-Namak moet daarom met een meercijferige factor gereduceerd worden.5

Voetnoten

  1. E.K. Berner und R.A. Berner, The global Water Cycle, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1987.
  2. Bryan Gregor et al., Chemical Cycles in the Evolution of the Earth, 1988.
  3. Steven Austin und D. Russel Humphreys, The sea´s missing salt, Proceedings of the Second International Conference on Creationism, 1990, p. 17-33.
  4. Detlef Busche, Reza Sarvati und Ulf Siefker, Kuh-e-Namak: Reliefgeschichte eines Salzdoms im abflusslosen zentraliranischen Hochland, Petermanns Geographische Mitt. 146/2, 2002, p. 68-77.
  5. Manfred Stephan, Langzeitproblem: Entstehung eines Salzbergs im Iran, Studium Integrale, April 2007, p. 12-20.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

7 Comments

M.Nieuweboer

[Hier staat] onvolledige informatie. Dit stukje bekijkt alleen erosie en negeert zoutvorming. (…) Hoe die zoutvorming plaatsvindt zie:
http://goingiran.com/the-crystalline-wonder-kuh-e-namak-jashak/

“As the higher temperatures cause the water in the crystals to evaporate, these sensational waterfalls are created! This phenomenon plus the occasional rainfall are what give this mountain its extraordinary shape.”

“Indien deze zoutberg slechts bij benadering zo oud zou zijn, zoals zij officieel geschat wordt, dan zou hij allang opgelost moeten zijn.”

Zelfs al is die conclusie correct – en de link hierboven laat zien dat dat niet het geval hoeft te zijn – dan nog zegt dat niets over de leeftijd van de Aarde. Vergelijk: “Indien M.Nieuweboer slechts bij benadering zo oud zou zijn, dan zou hij allang overleden moeten zijn.” Dit zegt ook niets over de leeftijd van de Aarde.

Hetty Dolman

Helaas nemen de creationisten verlies van zouten niet mee in hun berekening: “Austin and Humphreys greatly underestimate the amount of sodium lost in the alteration of basalt. They omit sodium lost in the formation of diatomaceous earth, and they omit numerous others mechanisms which are minor individually but collectively account for a significant fraction of salt. A detailed analysis of sodium shows that 35.6 x 1010 kg/yr come into the ocean, and 38.1 x 1010 kg/yr are removed (Morton 1996). Within measurement error, the amount of sodium added matches the amount removed.”

Dat onderzoek van Morton was 21 jaar geleden! [Zie:] http://www.talkorigins.org/indexcc/CD/CD221_1.html

peter b

De Talkorigins waar Hetty naar refereert bestaat al lang niet meer. Ze zijn meer dan 10 jaar geleden gestopt met het updaten van de website.

Henk Murris

Beste [lezer] dit citaat uit het zout in de zeeën stuk “(zogenaamd 2,6 tot 65 miljoen jaar geleden)” kan je wat neutraler aanpakken. ‘Zogenaamd’ heeft op zich al een negatieve betekenis. Omdat ik hoop dat er iets serieuzer met deze getallen van miljoenen jaren kan worden omgegaan, stel ik voor – in navolging van Wort-und-Wissen en hun standaardwerk ‘Evolution, ein kritisches Lehrbuch’ – de letter ‘r’ toe te voegen: radiometrische jaren”. Dan is het in dit geval 2,6-65 rMj. Je kan dan de geologische kolom blijven ‘lezen’, zonder in concrete miljoenen jaren te hoeven geloven.

Hetty Dolman

Beste Nathan,

De berekeningen komen niet alleen van creationisten. Ik adviseer je het volgende te lezen: http://www2.asa3.org/archive/evolution/199606/0051.html

“Steve, you said you have a Missouri attitude. “Show me the numbers”. I think I just did. Being the honorable men that you and Russ are, I would expect that you will retract your contention that the oceans are young based upon sodium influx.”

Nathan van Ree

Beste Hetty,

Bedankt, wellicht kun jij mij uitleggen wie er gelijk heeft en waarom. Ik kan niet toetsen wie er gelijk heeft. Hier weer artikeltje, met daarin een reactie op onder meer jouw stuk: https://answersingenesis.org/evidence-for-creation/9-very-little-salt-in-the-sea/

We kunnen natuurlijk het internet blijven afspeuren en een soort ‘linkjesoorlog’ beginnen, maar daar voel ik niet zoveel voor. Mijn punt was dat genoemd argument helemaal 21 jaar niet onopgemerkt is gebleven.

Geef een antwoord